Search

Persónuvernd og skilmálar

Doit ehf., kt. 510820-0370, Ásbúð 20, Garðabæ, vill tryggja vernd persónuupplýsinga og að unnið sé með þær í samræmi við gildandi lög og reglur. Persónuverndarstefna þessi tekur til persónuupplýsinga er varðar viðskiptavini og sérfræðinga Doit ehf.

Persónuverndarstefna þessi byggir á lögum  um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018  og er tilgangur stefnunnar að upplýsa viðskiptavini Doit ehf. um hvaða persónuupplýsingum er safnað, hver tilgangur þess sé og hvernig farið er með þær.

Hvenær og hvers vegna söfnum við upplýsingum um þig?

Þegar þú ert í viðskiptum hjá okkur söfnum við og höldum utan um upplýsingar sem tengjast viðskiptasögu þinni hjá okkur. 

Upplýsingunum söfnum við til þess að veita þér yfirsýn yfir viðskipti þín og til þess að við getum boðið þér persónulegri þjónustu.  Þegar þú vilt vera í tengslum við okkur og fá upplýsingar eins og fréttabréf.

Hvaða persónuupplýsingum söfnum við um þig?

  • Nafn þitt, símanúmer og tölvupóstfang.
  • Viðskiptasaga þín þ.á m. hvaða vöru og þjónustu þú hefur keypt hjá okkur.
  • Samskipti sem þú velur að eiga við okkur.
  • Greiðsluupplýsingar/reikningsviðskiptaupplýsingar.

Hvernig notum við persónuupplýsingarnar þínar?

  • Til að veita þér þá þjónustu eða vörur sem þú hefur óskað eftir. 
  • Til að vinna úr beiðnum sem þú hefur komið til okkar. 
  • Til að senda þér reikninga vegna viðskipta við okkur.

Með hverjum deilum við persónuupplýsingum þínum?

Innheimtufyrirtækjum, sérfræðingum okkar og þjónustufyrirtækjum sem koma fram fyrir okkar hönd.

Hvernig er öryggi persónulegra upplýsinga tryggt?

Persónuupplýsingar eru geymdar í viðurkenndum aðgangstýrðum tölvukerfum þar sem einungis þeir sem þurfa, hafa aðgang að.

Hve lengi varðveitum við upplýsingarnar?

Við varðveitum viðskiptasögu þína í allt að 4 ár nema lög krefjist eða leyfi lengri varðveislutíma. Ef ekki er lengur þörf á upplýsingunum eða lög kveða á um eyðingu þeirra, verða upplýsingarnar gerðar ópersónugreinanlegar og þeim eytt. Persónuverndarstefna þessi kann að breytast með tímanum, t.d. vegna breytinga á lögum, reglum eða opinberum kröfum á meðhöndlun persónuupplýsinga.

Áætlað samþykki

Með áframhaldandi notkun vefjarins samþykkir þú ofangreinda skilmála.